gtag('config', 'AW-11258748845');

Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2021

6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ MÀ AI CŨNG PHẢI NÊN BIẾT

 🌹🌹6 QUY LUẬT CỦA VŨ TRỤ MÀ AI CŨNG PHẢI NÊN BIẾT🌹🌹

💥1. Luật hấp dẫn:

Cái gì giống nhau sẽ hút nhau

Cùng tần số nào hút tần số ấy

Mây tầng nào bay tầng đó


Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. Nếu ta có trường năng lực tốt thì sẽ hút được những điều tốt đẹp!


💥2. Luật nhân quả:

Muốn giàu sang hãy gieo hạt rộng lượng

Muốn nhận tình yêu thương hãy gieo hạt yêu thương

Muốn nhận về sức khỏe hãy gieo hạt sự sống


Muốn điều gì hãy gieo điều nấy!


💥3. Luật cân bằng:

Muốn nhận được nhiều hơn hãy cho đi và cống hiến hết mình

Tư duy của ta đến đâu, tài chính của ta đến đó

Tư duy được nâng lên, mọi thứ sẽ được nâng lên


Ta nhận lại được chính xác những gì ta đã cho đi trong cuộc sống này!


💥4. Luật trong ngoài:

Muốn bên ngoài ta vui vẻ thì tâm hồn ta phải vui tươi

Muốn thế giới bên ngoài ta tốt đẹp thì thế giới bên trong ta phải tốt lành


Hãy cố gắng từ bên trong chính con người mỗi chúng ta!


💥5. Luật tập trung:

Cái gì chúng ta tập trung vào thì cái đấy sẽ được mở rộng ra


Thay vì tập trung vào những sự lo lắng, tiêu cực thì hãy tập trung vào niềm vui mỗi ngày trong cuộc sống!


💥6. Luật nhất quán:

Cách ta làm một việc là cách ta làm mọi việc


Nguồn: Sưu Tầm

nhthang

0 comments:

Đăng nhận xét

 

Email đăng ký

Email liên hệ

Email: nhthanglove@gmail.com

Trà Tâm Lan - Mang sức khỏe đến mọi nhà