gtag('config', 'AW-11258748845');

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2021

CÔNG THỨC THIẾT LẬP MỤC TIÊU THÔNG MINH SMART

CÔNG THỨC THIẾT LẬP MỤC TIÊU THÔNG MINH SMART


SMART - Thiết lập mục tiêu thông minh là viết tắt của 5 tính chất mà một mục tiêu phải có: 

🍀 Rõ ràng, cụ thể (Specific)

🍀 Có thể đo lường (Measurable), 

🍀 Có thể đạt được (Attainable)

🍀 Liên quan, phù hợp (Relevant)

🍀 Có thời hạn (Time-Based). 


💥 Công thức đặc mục tiêu SMART là một trong những công cụ phổ biến và hiệu quả nhất để đặt ra mục tiêu thực tế và có khả năng hoàn thành. Bạn có thể là người đứng đầu tổ chức gồm 300 người hay chủ doanh nghiệp nhỏ. Hay chỉ đơn giản là người muốn giảm cân. Dù là ai đi nữa, học cách đề ra mục tiêu SMART có thể nâng cao cơ hội thành công của bạn.

💥 SMART sẽ giúp bạn thiết lập các mục tiêu cụ thể hơn và dễ dàng đạt được một cách nhanh chóng. Cùng áp dụng ngay vào cuộc sống và công việc để chinh phục những mục tiêu đột phá nhé!

💥 LUÔN LUÔN BẮT ĐẦU BẰNG MỤC TIÊU TRONG MỌI VIỆC❗️❗️❗️

🎁 Nếu thật sự mong muốn thành công, hãy luôn nhớ phải luôn luôn bắt đầu bằng mục tiêu, chỉ có mục tiêu mới đủ dẫn lối chúng ra hướng đến điều mình mong muốn mỗi ngày. 

🎁 Hãy đặt mục tiêu và mỗi ngày hành động để đạt được điều mình khao khát✊

NhThang

0 comments:

Đăng nhận xét

 

Email đăng ký

Email liên hệ

Email: nhthanglove@gmail.com

Trà Tâm Lan - Mang sức khỏe đến mọi nhà